Logo

impressum

Impressum

Landry & Associates International

Übersetzungen und Wissenschaftslektorat (tłumaczenia i korekta naukowa)

Bahnhofsallee 1c
37081 Getynga 
Niemcy  
Tel: +49 (0) 551 637- 66
Fax: +49 (0) 551 637- 76
E-Mail: office@landry-int.com

Prezes uprawniony do reprezentacji:
Deborah A. Landry

Numer identyfikacji podatku VAT zgodnie z § 27 a ustawy o podatku VAT:
DE 812184154

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 10, ustęp 3 MdStv (umowy państwowej o usługach medialnych): 

Deborah A. Landry (Anschrift wie oben)

 

KONCEPCJA & IMPLEMENTACJA

SPORT IT 
Agentur für kreatives Design & digitales Marketing
Osoba do kontaktu:  H. Didari 
+49 (01 75) 92 46 28 3

 

© 2018 Landry & Associates International. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 


INFORMACJE PRAWNE 

Autor nie przejmuje żadnej gwarancji co do aktualności, poprawności, kompletności lub jakości przekazywanych informacji. Roszczenia w zakresie odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub ideowych, które powstały na skutek wykorzystania lub niewykorzystania podawanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie występuje udokumentowana, zamierzona wina lub znaczne zaniedbanie. Wszystkie oferty przedstawiane są bez zobowiązania oferenta i nie są wiążące. Poza tym firma Autor Landry & Associates International zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub anulowania części stron lub całej oferty bez odrębnego powiadomienia lub do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji.

WSKAZÓWKI I LINKI

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności będzie obowiązywać tylko w takim przypadku, w którym autor zna treści i ma on możliwości techniczne oraz można od niego oczekiwać, że zapobiegnie wykorzystywaniu treści niezgodnych z prawem. Autor jednoznacznie deklaruje, że w momencie wprowadzania linku, strony powiązane poprzez link nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz na treści stron powiązanych poprzez linki. Z tego względu jednoznacznie dystansuje się on niniejszym od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które po wprowadzeniu linku zostały zmienione. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Landry & Associates International stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach Web. Mimo staranności w tym zakresie mogło dojść w międzyczasie do zmiany danych. Z tego względu nie można przejąć odpowiedzialności lub gwarancji w zakresie aktualności, poprawności i kompletności informacji przekazanych do dyspozycji. Taka sama zasada dotyczy wszystkich innych stron Web, które powiązane są za pomocą hyperlinków. Firma Landry & Associates International nie odpowiada za treść stron Web, które mogą być uruchamiane na podstawie takiego powiązania.

Copyright

Treść i struktura stron Web chronione są prawami autorskimi. 
Wszystkie wskazywane w tym miejscu teksty i zdjęcia chronione są naszym prawem autorskim. Bez jednoznacznej zgody nie wolno w żadnej postaci kopiować lub w jakikolwiek inny sposób powielać tekstów i zdjęć. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub obrazów wymaga uzyskania wcześniejszej zgody firmy Landry & Associates International. Copyright dla publikowanych obiektów, stworzonych przez samego autora, posiada wyłącznie autor tych stron.

Landry & Associates International

Ogólna polityka prywatności

Dostawca i podmiot odpowiedzialny na mocy ustawy o ochronie danych: Landry & Associates International, pani Deborah A. Landry (adres powyżej)

Landry & Associates International bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Landry & Associates International zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich osób korzystających ze stron internetowych Landry & Associates International, aplikacji mobilnych lub innych usług online oraz do traktowania wszelkich danych osobowych, które mogą być przekazywane poufnie. Landry & Associates International potraktuje Twoje informacje jako ściśle poufne i nie ujawni ich osobom trzecim.
Radzenie sobie z osobistymi

Dane Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do określenia osoby, tj. Informacje, które można prześledzić wstecz do osoby. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ale dane o preferencjach, hobby, członkostwie lub o tym, które strony były oglądane przez kogoś, należą do danych osobowych. Twoje dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przekazywane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyrażasz zgodę na gromadzenie danych.
zakres

Dzięki tej polityce prywatności użytkownicy otrzymują informacje o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania swoich danych gromadzonych i wykorzystywanych przez odpowiedzialnego dostawcę. Ramy prawne ochrony danych to federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) i ustawa o mediach elektronicznych (TMG).

Świadczenie usług płatnych

Abyśmy mogli świadczyć płatne usługi, prosimy o dodatkowe dane. Dotyczy to na przykład szczegółów płatności. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas transmisji, używamy technik szyfrowania (takich jak SSL) nad HTTPS, które odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy.

kontakt

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza online lub poczty e-mail, zachowamy podane przez Ciebie informacje, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę i zadać możliwe pytania uzupełniające.

Integracja usług i treści stron trzecich (Google, YouTube itp.)

Nasza oferta czasami zawiera treści, usługi i usługi innych dostawców. Są to na przykład mapy dostarczane przez Google Maps, a także grafiki i obrazy z innych stron internetowych. Aby te dane były dostępne i wyświetlane w przeglądarce użytkownika, transmisja adresu IP jest absolutnie konieczna. Dostawcy (określani jako „dostawcy zewnętrzni”) postrzegają zatem adres IP odpowiedniego użytkownika. Chociaż staramy się korzystać wyłącznie z dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują tylko adresu IP do dostarczania treści, nie mamy kontroli nad tym, czy adres IP może być przechowywany. Ten proces jest wykorzystywany między innymi do celów statystycznych. Jeśli wiemy, że adres IP zostanie zapisany, poinformujemy o tym naszych użytkowników.

Twoje prawa do informacji, sprostowania, zawieszenia, odwołania, sprzeciwu
Masz prawo, na żądanie, zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych i / lub zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia. Wyjątki: są to zalecane przechowywanie danych dla transakcji biznesowych lub dane podlegają obowiązkowi przechowywania. W tym celu skontaktuj się z nami. Aby móc w dowolnym momencie rozważyć blokadę danych, konieczne jest przechowywanie danych w pliku blokady w celach kontrolnych. Jeśli nie ma ustawowego wymogu zgłoszenia, możesz również zażądać usunięcia danych. W przeciwnym razie zablokujemy dane, jeśli sobie tego życzysz.

Zmiana naszej polityki prywatności

Aby zapewnić, że nasza polityka prywatności zawsze jest zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, gdy polityka prywatności musi zostać dostosowana z powodu nowych lub poprawionych usług, na przykład nowych usług. Nowa polityka prywatności zacznie obowiązywać od następnej wizyty w naszej ofercie.