Logo

Landry & Associates International

PRZEGLĄD NASZYCH KOMPETENCJI

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

TŁUMACZENIA MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNE

Wymagająca tematyka z zakresu medycyny, farmakologii, toksykologii i podobnych Tłumaczymy teksty z wielu dyscyplin tematycznych: teksty medyczne, farmaceutyczne, urzędowe, reklamowo-techniczne, prawnicze, umowy, teksty naukowe i kreatywne, ...

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

REDAGOWANIE TEKSTÓW MEDYCZNYCH

Sporządzanie i redagowanie manuskryptów naukowych z uwzględnieniem wszelkich zasad i wytycznych, obowiązujących w tym zakresie oraz terminowe przygotowanie dokumentu aż do wersji, pozwalającej na jego publikację.

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

SPECJALISTYCZNA KOREKTA

Redakcyjne opracowanie manuskryptów naukowych i ich korekta.

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

TEKSTY REKLAMOWE, PRAWNICZE & TEKSTY UMÓW

Wymagająca tematyka z różnych zakresów specjalistycznych. Zaliczyć tutaj można między innymi teksty reklamowe, prawnicze, teksty umów & uwierzytelnienia.

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PRAWNYCH

Zaliczyć tutaj można tłumaczenia różnych dokumentów prawniczych oraz tłumaczenia ustne w trakcie procesów sądowych.

LANDRY § ASSOCIATES INTERNATIONAL

UWIERZYTELNIENIA & EKSPERTYZY

Poświadczone tłumaczenia tekstów i dokumentów wszelkiego rodzaju oraz sporządzanie innych dokumentów lingwistycznych.

Realizacja zleceń zgodna z wymaganiami klientów

Co zrobić, gdy jesteście Państwo niezadowoleni z tłumaczenia? Lub chcecie złożyć reklamację wykonanej pracy?
W takich przypadkach możemy sporządzić i przedstawić Państwu naszą opinię dotyczącą gramatyki, stylu oraz terminologicznej i fachowej poprawności, opierającą się na porównaniu tłumaczenia z tekstem wyjściowym. W niektórych przypadkach przyczyna tkwi w tekście wyjściowym, w innych reklamacja tłumaczenia jest uzasadniona. Przekazujemy Państwu drugą obiektywną opinię.

Rada: Funkcja kopiowania zamiast "przepisywania" Sprawdzanie gramatyki w programie Word.

Cytat: "Wraz z doskonaleniem języka, którego się uczysz, uwalniasz dotychczas ukrytego w sobie ducha".

Friedrich Rückert (1788-1866)

trucking


Nasze kompetencje zasadnicze obejmują następujące dyscypliny specjalistyczne:

anestezjologię, alergologię, okulistykę, biologię, chirurgię, dermatologię, etykę w medycynie, fetologię, gastroenterologię, hematologię, immunologię, choroby wewnętrzne, diabetologię młodzieży, kardiologię, technikę laserową, nauki o życiu, technikę medyczną, nozologię, onkologię, ortopedię, farmakologię, farmaceutykę, fitobiologię, radiologię, stomatologię, toksykologię, urologię, wirusologię, zaburzenia procesu gojenia się ran, ksenotransplantację, medycynę dentystyczną, technikę dentystyczną.

Dalsze informacje dotyczące języków i terminów realizacji zleceń dostępne są w tym miejscu!
W zakładce FAQ (często stawiane pytania) znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania.
W razie dalszych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Międzynarodowy zespół Landry & Associates


Landry & Associates International - JĘZYKI